Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

platné od 1.1.2014
Ceny a zboží: 
Provozovatel internetového obchodu www.winstall-shop.cz  je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách Internetového obchodu jsou uváděny včetně DPH. Veškeré zboží nabízené prostřednictvím prodejny je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.
 
Objednání zboží:
Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem prodejny. Podmínkou platnosti elektronické objednávky není registrace zákazníka. Při opakovaném nákupu v našem e-shopu lze registraci využít ke slevám. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky do objednávkového systému prodejny, zákazník má možnost vytisknout si objednávku. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému prodejny. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu kontaktujte provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení.
Zboží posíláme pouze po ČR.
 
  
Zpracování objednávky:
V případě nejasností má provozovatel, resp. jeho zástupce či jeho zaměstnanec, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených kontaktních údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.
 
Způsoby platby:
 
Bankovním převodem a jinými online platebními metodami:
Při platbě bankovním převodem, zašlete prosím příslušnou částku na účet vedený u
Fio banka, č. ú.: 2400369287 / 2010 Posíláte-li peníze z jiných finančních ústavů, počítejte s tím, že platba bude připsána na náš účet se zpožděním (ze zákona do 2 pracovních dnů). Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.
 
Hotově při převzetí zboží (dobírkou):
Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (DPD, Toptrans, případně jiný přepravce). Prosíme zákazníky, kteří si zvolí tuto variantu platby, aby si připravili potřebný obnos. Dopravce (resp. Doručitel) nemusí mít drobné nazpět.
 
Dobírka bude připočtena k částce za dopravu. 
Platba probíhá při převzetí zboží. Možnost platit u řidiče DPD v hotovosti i platební kartou. 
Upozornění pro zákazníky: 
Hotovost nebo úhrada platební kartou, která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti DPD, nepodhléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílaný přepravní společnosti DPD na bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
 
 
Termín dodání:
 
Většinu položek odesíláme do 48 hodin od přijetí objednávky (během pracovních dnů). V případě, že zboží není momentálně k dispozici (je vyprodáno a pod.), zajistíme a odešleme ho během 3-5 pracovních dní. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
 
Způsob doručení zboží:
 
Dobírka:
zvolíte-li způsob dodání zboží na dobírku, bude Vám zasláno prostřednictvím společnosti PPL. Dopravné účtujeme dle ceníku dopravce.
 
Platba bankovním převodem:
zvolíte-li způsob úhrady zboží bankovním převodem, bude Vám zboží odesláno na udanou adresu po připsání finančních prostředků na náš účet.
 
 Dopravné účtujeme dle ceníku DPD.
                               
*Na speciální zboží a zboží, se kterým je nutné zacházet zvlášť obezřetným způsobem (garážová vrata, plastová okna, PVC lišty a jiné), si přepravní společnost účtuje dopravné dle tabulky od 100 kg výše, maximálně však 1.190,- V tomto případě se účtuje pouze cena zboží a přepravu platí objednatel dle ceníku přepravní společnosti.
  
Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu. Doručování je zajišťováno v obvyklých pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.
             
Osobní odběr - platba v hotovosti:
 
Osobní odběr je možný na adrese výdejního skladu:
Winstall-Technik s.r.o., Libočany 209, 43975 Libočany
po prověření zda je požadované zboží v požadovaném množství skladem.
 
Upozornění pro zákazníky: 
Výše uvedená prodejná - výdejní místo je v EET v běžném režimu. 
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
Převzetí zboží:
Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
 
Záruka na zboží:
Na veškeré zboží na stránkách winstall-shop.cz se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím prodejny se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě, čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list. Lhůta vrácení peněz při reklamaci činí 14 dnů ode dne ukončení reklamačního řízení. Tato lhůta se vztahuje i na zboží vrácené dle Obč.z.
 
Možnost vrácení zboží:
Do 14 dnů máte právo odstoupit od kupnísmlouvy bez udání důvodu.“ 
 
Následující práva má kupující pouze v případě, že je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku. Tato práva nemají kupující, kteří jednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti (práva platí pro soukromé osoby, nikoli firmy s IČ – pro ty se uplatňují Všeobecné obchodní podmínky).
 
(7) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (§ 53 odst. 7 OZ), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 6, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. 
 
(8) Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání...
 
(9) Poskytuje-li dodavatel plnění spotřebiteli bez objednávky, není spotřebitel povinen dodavateli jeho plnění vrátit ani jej o tom vyrozumět.
 
(10) Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Po doručení zboží provozovateli bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží, a to na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou či jinak na základě vzájemné dohody. Cena za dopravné se nevztahuje k plné kupní ceně zboží, jedná se o již skutečně poskytnutou službu a v případě vrácení zboží dodavateli nebude částka za dopravné spotřebiteli vrácena. Ke zboží přiložte kopii faktury - daňového dokladu, který byl součástí zásilky s objednávkou a slouží jako doklad o zaplacení
 
V případě vrácení zboží se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží.
 
Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího, na základě tohoto prověření pak může být ze strany prodávajícího učiněna Kupujícímu speciální nabídka. Žádné z poskytnutých osobních údajů nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou uvedenou níže a situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání), či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, marketingových akcí prodávajícího, prověření bonity, důvěryhodnosti a platební morálky kupujícího jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, jedná se zejména o jméno, příjmení, adresu, datum narození a/nebo rodné číslo, telefonní číslo, e-mailovou adresu. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran –např. dopravce) a za účelem prověření jeho bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, a to až do doby písemného vyjádření Kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Winstall-Technik s.r.o., Libočany 209, 43975 Libočany. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Winstall-Technik s.r.o. pro marketingové účely poskytuje dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Kupujícím.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
 
Ochrana autorských práv
Veškeré informace publikované na prodejně www.winstall-shop.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na prodejně uvedeny, mohou být chráněny dalšími jinými právy dotčených osob. Jakákoli část prodejny www.winstall-shop.cz nesmí být zkopírována elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku tvoří soubory a texty určené pro tisk.
 
§ 616 Shoda s kupní smlouvou
(1) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. (2) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. (3) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její pravou; není- -li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. (4) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
Upozornění
Provozovatel prodejny si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit či upravit (obrázky, parametry, texty, ceny apod.). Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být odlišné od skutečné podoby výrobku. Provozovatel prodejny si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé chyby v ceně. Zároveň provozovatel neručí za technické specifikace a popisy zboží, které mohou být přebírány od dodavatelů, výrobců a mohou obsahovat drobné odchylky. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.
 
Veškeré fotografie, jsou pouze ilustrativní a nemusí se vždy přesně shodovat se zbožím přímo nabízeným.